Plynovod přes pozemek manželů Miloše a Jany Holkových 
- průběh sporu

Poslední aktualizace: 18.1.2013

07.11.2001

Stavební úřad: kolaudace plynovodu v obci Lazinov

27.02.2008

Holkovi obci: výzva k odstranění „nepovolené“ stavby – plynovodu přes jejich pozemek (p.č. 1/5)

31.03.2008

Obec Holkovým: vyjádření k výzvě – jde o zkolaudovanou stavbu = povolenou, ale obec nechá vytyčit hranice a podle výsledku bude řešit

16.04.2008

Holkovi obci: trvají na odstranění plynovodu z jejich pozemku

15.08.2008

Obec Holkovým: nabídka obce k vyřešení problému – odkoupení části pozemku nad plynovodem a dlouhodobý pronájem (bezplatný na 50 let) jak této plochy, tak dalších 20 m2 obecní plochy

20.08.2008

Arborista (Ing. Šarapatka) na objednávku obce: posouzení zdravotního stavu jilmů
– poškození stromů stavbou chodníku je zcela vyloučeno

20.08.2008

ČIŽP: inspekční šetření (stavba chodníku vs. jilmy) – žádné správní řízení nebylo zahájeno

18.09.2008

Holkovi obci: plocha k odkoupení není 3-4 m2, ale 14 m2

03.10.2008

Obec Holkovým: plocha je cca 3m2; výzvu k odstranění stavby mohli Holkovi uplatnit před kolaudací; stavba chodníku vyřešení sporu kolem plynovodu neovlivňuje

15.10.2008

Holkovi obci: plocha je 5,6 m2; investor si měl nechat vytyčit hranice

17.10.2008

Obec Holkovým: uznání chyby ve výpočtu; nabídka obce k odkoupení a dlouhodobému pronájmu trvá

03.12.2008

Holkovi Krajskému úřadu JMK – plynovod se dotýká jejich pozemku; výkopem plynovodu a budováním chodníku byla narušena stabilita 3 vzrostlých jilmů

30.01.2009

Stavební úřad: místní šetření v Lazinově – Holkovi všechna řešení nabídnutá obcí odmítají, trvají na odstranění plynovodu z jejich pozemku

14.07.2009

Obec Holkovým: výzva k uzavření kupní smlouvy a smlouvy o pronájmu (na pozemcích zvažovaných k prodeji a pronájmu opakovaně parkuje traktor)

24.07.2009

Holkovi obci: traktor jim nepatří (pozn.: patřil bratrovi pana Holka)

09.09.2009

Soudní znalec (Ing. Úradníček) na objednávku obce: posouzení zdravotního stavu jilmů
– jilmy jsou zdravé, doporučena stahující vazba u dvojkmene jilmu

14.08.2009

Obec Holkovým: konečná nabídka obce - prodej/pronájem části obecní parcely (až k jilmům) s podmínkou zřízení věcného břemene (uložení plynovodu) za jednorázovou úhradu

02.12.2009

Arborista (Ing. Minx) na objednávku obce: provedení stahující vazby u dvojkmene jilmu

11.03.2010

Obec Holkovým: informace o chystané přeložce plynovodu; předchozí nabídka obce platí

20.04.2010

Holkovi obci: podle znaleckého posudku je plynovod nebezpečný; výzva obci k úhradě 170 tis. Kč (náklady na posudek, zaměření a právní služby a kompenzace za užívání pozemku)

05.05.2010

Obec Holkovým: výzva k předložení posudku; informace o chystané přeložce plynovodu;
předchozí nabídka obce platí do podpisu smlouvy na realizaci přeložky

09.03.2011

Stavební úřad: územní rozhodnutí o umístění stavby přeložky plynovodu u parcely p.č. 1/5

02.04.2011

Holkovi Krajskému úřadu: odvolání se proti územnímu rozhodnutí

27.04.2011

Obec stavebnímu úřadu: vyjádření k podanému odvolání

11.07.2011

Krajský úřad JMK: zamítnutí odvolání, potvrzení územního rozhodnutí

02.10.2011

Holkovi obci: výhrůžka, že plynovod přeruší

14.10.2011

Obec Holkovým: byl by to protiprávní čin

31.10.2011

Stavební úřad: zahájení stavebního řízení o vydání stavebního povolení na přeložku plynovodu

18.11.2011

Holkovi obci: přeložka je v rozporu s normami; nová výhrůžka, že plynovod přeruší

28.11.2011

Obec Holkovým: odkaz na provozovatele, projektanta a územní rozhodnutí

02.12.2011

Stavební úřad: rozhodnutí - stavební povolení na přeložku plynovodu

20.12.2011

Holkovi Krajskému úřadu JMK – odvolání se proti stavebnímu povolení

16.01.2012

Obec stavebnímu úřadu: vyjádření k podanému odvolání

19.03.2012

Krajský úřad JMK: zamítnutí odvolání, potvrzení stavebního povolení

01.07.2012

Holkovi obci: pokud obec nepostaví povolenou přeložku do měsíce, dají to k soudu

20.07.2012

Obec Holkovým: zpoždění si zavinili svými odvoláními; + informace o novém výběrovém řízení

09.11.2012

Stavební úřad: zkolaudoval dokončenou přeložku plynovodu

 

sestavil:  Pavel Novotný, starosta obce Lazinov