OBEC LAZINOV - ÚŘEDNÍ DESKA

Aktuální dokumenty na Úřední desce   Datum vyvěšení
E.ON - oznámení o přerušení dodávky el. energie - Svitavice
3.4.2020
Závěrečný účet obce Lazinov za r. 2019 + přílohy:
- Příloha                                     
- Rozvaha                                   
- Výkaz zisků a ztrát                   
- Výkaz FIN 2-12 za 12/2019      
- Zpráva z auditu za rok 2019      
- Pohyb na majetkových účtech    


1.4.2020
Mikroregion Letovicko - povinně zveřejňované informace
30.3.2020
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření

18.3.2020
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje
o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy

17.3.2020
Zrušení zasedání zastupitelstva obce 19.3.2020
17.3.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020
9.3.2020
Záměr prodeje speciálního cisternového automobilu TATRA T-138 CAS
2.3.2020
Výzva k podání nabídek - dopravní automobil pro SDH Lazinov
21.2.2020
Svazek vodovodů a kanalizací - povinně zveřejňované informace
+ schválený rozpočet na r. 2020 a zápis z valné hromady

20.12.2019
DSO Techn. služby Malá Haná - oznámení o zveřejnění informací
26.11.2019
MZE - opatření obecné povahy (dočasná změna při reprodukci lesů)
2.9.2019

Úřední deska 2020 - pokračování

Archiv 2019

Archiv 2018

Archiv 2017

Archiv 2016

Archiv 2015

Archiv 2014

Archiv 2013

Archiv 2012

Archiv 2011

Archiv 2010

Archiv 2009

Archiv 2008

Archiv 2006-7