OBEC LAZINOV - ÚŘEDNÍ DESKA

Aktuální dokumenty na Úřední desce   Datum vyvěšení
Krajský úřad JMK - veřejná vyhláška - potvrzení stanoviska KHS (sportoviště)
+ příloha

30.7.2022
Volby 2022 do zastupitelstev obcí:                
- Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
- Stanovení počtu členů volební komise        
- Jmenování zapisovatele volební komise      


13.7.2022
DSO Techn. služby Malá Haná: oznámení o zveřejnění informací 17.6.2022
Obec Lazinov a Technické služby Malá Haná:
Dodatek č. 1 k Dohodě o úhradě podílu na akci "Systém odděleného sběru ..."
13.6.2022
Stanovení počtu zastupitelů obce a volebních okrsků pro volební období 2022-6 13.6.2022
Zasedání zastupitelstva obce 9.6.2022 - zápis 13.6.2022
Mikroregion Letovice:                                            
 - návrh Závěrečného účtu za r. 2021
- Zpráva z auditu za rok 2021         


1.6.2022
Obec Lazinov: - návrh Závěrečného účtu za r. 2021 + přílohy:      
- Příloha                                       
- Rozvaha                                     
- Výkaz zisků a ztrát                     
- Výkaz FIN 2-12 za 12/2021      
- Zpráva z auditu za rok 2021       
- Pohyb na majetkových účtech     


20.5.2022
MZe: veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
(ministerstvo vydalo národní plány povodí Labe, Dunaje a Odry)
29.1.2022
Mikroregion Letovicko: oznámení o zveřejnění informací 16.1.2022
SVaK Boskovice: oznámení o zveřejnění informací 3.12.2021
MÚ Boskovice:  Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích  a Příloha č. 1
(kvůli opravě pilířů mostu přes Křetínku)

4.10.2021
MÚ Boskovice:  Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích  a Příloha č. 1
(kvůli opravě VD Křetínka)

27.8.2021

Úřední deska 2022 - pokračování

Archiv 2021

Archiv 2020

Archiv 2019

Archiv 2018

Archiv 2017

Archiv 2016

Archiv 2015

Archiv 2014

Archiv 2013

Archiv 2012

Archiv 2011

Archiv 2010

Archiv 2009

Archiv 2008

Archiv 2006-7