OBEC LAZINOV - ÚŘEDNÍ DESKA

Aktuální dokumenty na Úřední desce  Datum vyvěšení

Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu změny č.2 územního plánu 8.11.2019 v 9:00 h

Návrh změny č. 2 - pro veřejné projednání:

I.A - Textová část změny
II.A - Textová část - odůvodnění změny
I.1 - Základní členění území
I.2 - Hlavní výkres
I.3 - Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
I.4 - Dopravní stavby
I.5 - Zásobování vodou, odkanalizování
I.6 - Zásobování plynem, elektrickou energií, spoje
II.1 - Koordinační výkres
II.1b - Koordinační výkres - výřez
II.2 - Širší vztahy
II.3 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu


8.10.2019
Zasedání zastupitelstva dne 15.10.2019 od 19h - program
7.10.2019
Rozpočtové opatření č. 9/2019
5.10.2019
Zasedání zastupitelstva dne 25.9.2019 - zápis
5.10.2019
KrÚ JMK - Aktualizace č.1 zásad územního rozvoje JMK
23.9.2019
Rozpočtové opatření č. 8/2019
9.9.2019
MZE - opatření obecné povahy (dočasná změna při reprodukci lesů)
2.9.2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019
15.8.2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019
13.7.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019
13.7.2019
Zasedání zastupitelstva dne 3.7.2019 - zápis
13.7.2019
Svazek vodovodů a kanalizací - povinně zveřejňované informace
26.6.2019
Mikroregion Letovicko - povinně zveřejňované informace
24.6.2019

Úřední deska 2019 - pokračování

Archiv 2018

Archiv 2017

Archiv 2016

Archiv 2015

Archiv 2014

Archiv 2013

Archiv 2012

Archiv 2011

Archiv 2010

Archiv 2009

Archiv 2008

Archiv 2006-7