OBEC LAZINOV - ÚŘEDNÍ DESKA

Aktuální dokumenty na Úřední desce   Datum vyvěšení
Zasedání zastupitelstva obce 25.6.2020 - zápis
27.6.2020
Rozpočtové opatření č. 4/2020
8.6.2020
Mikroregion Letovicko - návrh závěrečného účtu za r. 2019
a jeho příloha


18.5.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020
6.5.2020
Svazek vodovodů a kanalizací - porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti
4.5.2020
Zasedání zastupitelstva obce 16.4.2020 - zápis
27.4.2020
MZe - Opatření obecné povahy (týká se vlastníků lesů)
6.4.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020
6.4.2020
Závěrečný účet obce Lazinov za r. 2019 + přílohy:
- Příloha                                     
- Rozvaha                                   
- Výkaz zisků a ztrát                   
- Výkaz FIN 2-12 za 12/2019      
- Zpráva z auditu za rok 2019      
- Pohyb na majetkových účtech    


1.4.2020
Mikroregion Letovicko - povinně zveřejňované informace
30.3.2020
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje
o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy

17.3.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020
9.3.2020
DSO Techn. služby Malá Haná - oznámení o zveřejnění informací
26.11.2019

Úřední deska 2020 - pokračování

Archiv 2019

Archiv 2018

Archiv 2017

Archiv 2016

Archiv 2015

Archiv 2014

Archiv 2013

Archiv 2012

Archiv 2011

Archiv 2010

Archiv 2009

Archiv 2008

Archiv 2006-7