OBEC LAZINOV

Archiv úřední desky - rok 2015

(jen dokumenty dle přílohy č. 2 k zákonu č. 499/2004 Sb. - zápisy ze zasedání zastupitelstva, rozpočet obce, ...)

Archivované dokumenty   datum vyvěšení
Zasedání zastupitelstva 2015/4 dne 17.12.2015 - zápis 23.12.2015
Obec Lazinov - návrh rozpočtu na r. 2016 26.11.2015
Zasedání zastupitelstva 2015/3 dne 18.9.2015 - zápis 28.9.2015
Zasedání zastupitelstva 2015/2 dne 12.6.2015 - zápis 18.6.2015
Zasedání zastupitelstva 2015/1 dne 13.3.2015 - zápis 20.3.2015
Závěrečný účet obce Lazinov za r. 2014 + přílohy:

- Příloha                                     
- Rozvaha                                   
- Výkaz zisků a ztrát                   
- Výkaz FIN 2-12 za 12/2014    
- Zpráva z auditu za rok 2014      
- Pohyb na majetkových účtech    


25.2.2015