OBEC LAZINOV

Úřední deska - rok 2019 - pokračování

- svěšené dokumenty z fyzické úřední desky

(jen dokumenty dle přílohy č. 2 k zákonu č. 499/2004 Sb. - zápisy ze zasedání zastupitelstva, rozpočet obce, ...)

Archivované dokumenty   datum vyvěšení
Zasedání zastupitelstva dne 8.3.2019 - zápis
17.3.2019
Uplatňování ÚP Lazinov:                             
- Oznámení o projednávání návrhu zprávy
- Návrh zprávy o uplatňování ÚP Lazinov


4.3.2019
Závěrečný účet obce Lazinov za r. 2018 + přílohy:
- Příloha                                     
- Rozvaha                                   
- Výkaz zisků a ztrát                   
- Výkaz FIN 2-12 za 12/2018      
- Zpráva z auditu za rok 2018      
- Pohyb na majetkových účtech    


20.2.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019
14.2.2019
Rozpočtové opatření č. 13/2018
11.1.2019