OBEC LAZINOV

Úřední deska - rok 2021 - pokračování

- svěšené dokumenty z fyzické úřední desky

(jen dokumenty dle přílohy č. 2 k zákonu č. 499/2004 Sb. - zápisy ze zasedání zastupitelstva, rozpočet obce, ...)

Archivované dokumenty   datum vyvěšení
Rozpočtové opatření č. 7/2021
11.8.2021
Rozpočtové opatření č. 6/2021
9.7.2021
Rozpočtové opatření č. 5/2021
7.7.2021
Zasedání zastupitelstva obce 24.6.2021 - zápis
7.7.2021
Veřejnoprávní smlouva s Technickými službami Malá Haná
9.7.2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021
4.6.2021
Zasedání zastupitelstva obce 27.5.2021 - zápis
4.6.2021
Závěrečný účet obce Lazinov za r. 2020 + přílohy:
- Příloha                                     
- Rozvaha                                   
- Výkaz zisků a ztrát                   
- Výkaz FIN 2-12 za 12/2020      
- Zpráva z auditu za rok 2020      
- Pohyb na majetkových účtech    


11.5.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021
9.5.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021
8.4.2021
Zasedání zastupitelstva obce 11.3.2021 - zápis
18.3.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021
13.3.2021
Rozpočtové opatření č. 11/2020
15.1.2021