OBEC LAZINOV

Úřední deska - rok 2020 - pokračování

- svěšené dokumenty z fyzické úřední desky

(jen dokumenty dle přílohy č. 2 k zákonu č. 499/2004 Sb. - zápisy ze zasedání zastupitelstva, rozpočet obce, ...)

Archivované dokumenty   datum vyvěšení
Rozpočtové opatření č. 3/2020
6.5.2020
Svazek vodovodů a kanalizací - porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti
4.5.2020
Zasedání zastupitelstva obce 16.4.2020 - zápis
27.4.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020
6.4.2020
Závěrečný účet obce Lazinov za r. 2019 + přílohy:
- Příloha                                     
- Rozvaha                                   
- Výkaz zisků a ztrát                   
- Výkaz FIN 2-12 za 12/2019      
- Zpráva z auditu za rok 2019      
- Pohyb na majetkových účtech    


1.4.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020
9.3.2020
Zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací:
Rozhodnutí, Pasport komunikací30.1.2020
Rozpočtové opatření č. 12/2019
13.1.2020
Obec Lazinov:                                                              
- rozpočet na r. 2020 - schválený                           
        - střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019-24 - schválený


4.1.2020
Zasedání zastupitelstva 2019/7 dne 27.12.2019 - zápis
4.1.2020