OBEC LAZINOV

Archiv úřední desky - rok 2014

(jen dokumenty dle přílohy č. 2 k zákonu č. 499/2004 Sb. - zápisy ze zasedání zastupitelstva, rozpočet obce, ...)

Archivované dokumenty   datum vyvěšení
Zasedání zastupitelstva 2014/5 dne 4.12.2014 - zápis 8.12.2014
Návrh rozpočtu obce Lazinov na r. 2015 18.11.2014
Ustavující zasedání zastupitelstva 2014/4 dne 7.11.2014 - zápis 11.11.2014
Zasedání zastupitelstva 2014/3 dne 15.8.2014 - zápis
18.8.2014
Zasedání zastupitelstva 2014/2 dne 22.5.2014 - zápis 26.5.2014
Zasedání zastupitelstva 2014/1 dne 14.3.2014 - zápis 20.3.2014
Závěrečný účet obce Lazinov za r. 2013 + přílohy:

- Příloha                                   
- Pohyby na majetkových účtech
- Rozvaha                                  
- Výkaz FIN 2-12 za 12/2013      
- Zpráva z auditu za rok 2013     

26.2.2014