OBEC LAZINOV

Úřední deska - rok 2018 - pokračování

- svěšené dokumenty z fyzické úřední desky

(jen dokumenty dle přílohy č. 2 k zákonu č. 499/2004 Sb. - zápisy ze zasedání zastupitelstva, rozpočet obce, ...)

Archivované dokumenty   datum vyvěšení
Rozpočtové opatření č. 3/2018
11.5.2018
Zasedání zastupitelstva 2018/2 dne 27.4.2018 - zápis
4.5.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 13.4.2018
Závěrečný účet obce Lazinov za r. 2017 + přílohy:
- Příloha                                     
- Rozvaha                                   
- Výkaz zisků a ztrát                   
- Výkaz FIN 2-12 za 12/2017      
- Zpráva z auditu za rok 2017      
- Pohyb na majetkových účtech    


21.3.2017
Státní pozemkový úřad - opravné rozhodnutí ke KoPÚ,
mapa

12.3.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018 7.3.2018
Zasedání zastupitelstva 2018/1 dne 16.2.2018 - zápis
23.2.2018
Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice - vyvěšení dokumentů 24.1.2018
Rozpočtové opatření č. 12/2017 13.1.2018