Rozvoj obce

Poslední aktualizace: 2.5.2017

Pro plánování a řízení rozvoje obce Lazinov byl v říjnu 2011 zastupitelstvem schválen  Strategický plán rozvoje obce Lazinov.
Další podrobnější informace najdete v jednotlivých oblastech rozvoje obce:

Studie rozvoje obce

Územní plán

Rekonstrukce veřejných ploch

Čištění odpadních vod

Třídění odpadů

Komplexní pozemkové úpravy

Plynofikace obce

Hasičská zbrojnice

Dětské hřiště

Sportovní hřiště