Rozvoj obce

Poslední aktualizace: 8.10.2019

Pro plánování a řízení rozvoje obce Lazinov byl v říjnu 2017 zastupitelstvem schválen aktualizovaný Plán rozvoje obce Lazinov na období 2017 -2022.
Další podrobnější informace najdete v jednotlivých oblastech rozvoje obce:

Studie rozvoje obce

Územní plán

Rekonstrukce veřejných ploch

Čištění odpadních vod

Třídění odpadů

Komplexní pozemkové úpravy

Plynofikace obce

Hasičská zbrojnice

Dětské hřiště

Sportovní hřiště