Rozvoj obce

Poslední aktualizace: 23.11.2020

Pro plánování a řízení rozvoje obce Lazinov byl v říjnu 2017 zastupitelstvem schválen aktualizovaný Plán rozvoje obce Lazinov na období 2017 -2022.
Další podrobnější informace najdete v jednotlivých oblastech rozvoje obce:

Studie rozvoje obce

Územní plán

Rekonstrukce veřejných ploch

Čištění odpadních vod

Třídění odpadů

Komplexní pozemkové úpravy

Plynofikace obce

Zázemí a vybavení pro hasiče

Dětské hřiště

Sportovní hřiště

Pasport místních komunikací