Rozvoj obce - Třídění odpadů

Poslední aktualizace: 28.4.2021

Svoz komunálního odpadu z popelnic: v r. 2021 je každou sudou středu.

Třídění odpadů  v obci Lazinov - pravidla (od listopadu 2010)

Přečtěte si o chystaném zavedení intenzivního třídění i v naší obci (barevné nádoby domů) ve Zpravodaji Technických služeb Malá Haná.

 

Odpady a jejich likvidace u nás v Lazinově - zamyšlení od Jana Stránského - 10. 4. 2007

EKO-KOM - Jak systém funguje (převzato z www.ekokom.cz)

Úklid břehu přehrady Křetínky - fotky z akce:   2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

V zátoce je umístěn modrý kontejner na odložené oblečení, obuv, přikrývky a hračky - jen čisté, suché, v plastovém pytli. Co se s věcmi dále děje, se dočtete na stránkách Oblastní charity Blansko.

Odpady - přehled příjmů a výdajů - 2004 až 2017