Rozvoj obce - Třídění odpadů

Poslední aktualizace: 19.9.2018

- Svoz komunálního odpadu z popelnic:
       - každá sudá středa   (malé auto Avia   - jen "Nad přehradou")
       - každý sudý čtvrtek (velké auto Iveco - zbytek Lazinova)

Třídění odpadů  v obci Lazinov - nová pravidla od listopadu 2010

Odpady a jejich likvidace u nás v Lazinově - zamyšlení od Jana Stránského - 10. 4. 2007


EKO-KOM - Jak systém funguje (převzato z www.ekokom.cz)

Úklid břehu přehrady Křetínky - fotky z akce:   2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Připravujeme projektovou dokumentaci na nový sběrný dvůr - zde je zadání pro projektanta

V zátoce je umístěn modrý kontejner na odložené oblečení, obuv, přikrývky a hračky - jen čisté, suché, v plastovém pytli. Co se s věcmi dále děje, se dočtete na stránkách Oblastní charity Blansko.

Odpady - přehled příjmů a výdajů - 2004 až 2017