Rozvoj obce - Sportovní hřiště

Poslední aktualizace: 10.5.2017

Výchozí situace

V r. 1983 bylo postaveno první hřiště v zátoce a na něm se odehrál první ročník volejbalového turnaje „Lazinovské léto“. Od té doby slouží 2 písková a 2 asfaltová hřiště v zátoce jako sportovní a kulturní centrum obce. Např. turnaj „Lazinovské léto“ pokračuje (s několika odmlkami) dodnes – v r. 2017 už bude 30. ročník.

Povrch asfaltových hřišť však už po těch 35 letech používání není v dobrém stavu a také pro zdraví sportovců není příliš bezpečný.

 

Rekonstrukce sportovního hřiště

Připravujeme tedy rekonstrukci sportovního hřiště, kdy na místě obou asfaltových hřišť by mělo vzniknout moderní sportovní hřiště pro volejbal, nohejbal, tenis, minikopanou a streetball (košíková na 1 koš).

Máme připravený projekt a získali jsme územní souhlas se stavbou.
Nyní zkoušíme získat dotaci na spolufinancování této stavby.