Rozvoj obce - Pasport místních komunikací

Poslední aktualizace: 19.2.2020

Správní rozhodnutí obecního úřadu Lazinov o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací
    - vyvěšeno na úřední desce bylo 31.1.2020, jeho platnost a účinnost nastala 16.2.2020.

Pasport místních komunikací: