Rozvoj obce

Poslední aktualizace: 24.7.2023

Pro plánování a řízení rozvoje obce Lazinov byl v listopadu 2021 zastupitelstvem schválen aktualizovaný Program rozvoje obce Lazinov na období 2021 -2025
a Plán rozvoje sportu v obci Lazinov na období 2021-2025.

Další podrobnější informace najdete v jednotlivých oblastech rozvoje obce:

Studie rozvoje obce     Územní plán     Rekonstrukce veřejných ploch     Pasport místních komunikací

Komplexní pozemkové úpravy     Plynofikace obce

Čištění odpadních vod     Třídění odpadů     Zmírnění dopadů klimatických změn

Společenské prostory     Zázemí a vybavení pro hasiče     Dětské hřiště

Mobilní rozhlas