Rozvoj obce - Společenské prostory

Poslední aktualizace: 24.7.2023

Projekt "Modernizace společenských prostor" - březen 2023

Výsledkem projektu je instalace 3 ks klimatizačních jednotek - 1ks do kulturního sálu, 1 ks do knihovny, 1 ks do obchodu. A k tomu potřebné 3 ks venkovních jednotek. Díky pořízení této technologie dojde ke zvýšení komfortu pobytu v těchto místnostech zejména v letních měsících. Nebude zapotřebí používat energeticky náročné a neefektivní větráky. V obchodě dochází kvůli zvýšené teplotě k rychlejšímu znehodnocení potravin, což vede k plýtvání, nehospodárnosti a neefektivnosti. Pořizovaná klimatizace je technologie, která umí i opačný efekt - v chladnějším období je schopná prostory i vyhřívat, což bude využíváno především v místní knihovně, která je otevřená jeden den v týdnu a její vyhřátí je v současnosti velmi neefektivní a nákladné.

Projekt byl proveden s podporou dotace z Programu rozvoje venkova a byl spolufinancován Evropskou unií.