Rozvoj obce - Rekonstrukce veřejných ploch

Poslední aktualizace: 13.3.2024

Veřejnými plochami se rozumí plochy, které slouží veřejnosti - tj. místní komunikace, chodníky, parkoviště, parkovací stání, hřiště a veškerá veřejná zeleň.

Obec Lazinov postupně opravila a vylepšila stav veřejných ploch a to v těchto krocích:

  1. Vypracování architektonicko-urbanistické studie řešení veřejných ploch (březen 2007 - březen 2008)
  2. Získání stavebního povolení
  3. Rozšíření hlavní místní komunikace - bez dokončení povrchů (září - listopad 2007) - detaily
  4. Rekonstrukce místní infrastruktury a veřejných ploch v obci Lazinov– 1.část (červen - listopad 2008)
  5. Sanace sklepa pod místní komunikací - Na Dolách (červenec - listopad 2008)
  6. Rekonstrukce místní infrastruktury a veřejných ploch v obci Lazinov – 2.část (červen - prosinec 2009)
  7. Vybudování odpočinkové zóny na návsi (červenec - listopad 2009)
  8. Oprava budovy obecního úřadu (červenec - listopad 2011)
  9. Rekonstrukce místní infrastruktury a veřejných ploch v obci Lazinov – 3.část (listopad 2012 - srpen 2013)
  10. Obnova místních komunikací "Nad prehradou" - spolufinancováno Ministerstvem pro místní rozvoj - program 11782 Podpora rozvoje regionu 2019+ (duben - listopad 2023)

Všechny tyto stavební projekty byly realizovány s podporou dotací z Programů rozvoje venkova ČR, Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj,
obec získala na tyto projekty dotace v celkové výši 14 milionů Kč.

Je dobré si občas připomenout, jak vypadal Lazinov před a jak po rekonstrukci veřejných ploch:  fotografie