Vyhlášky a nařízení obce Lazinov

Platné obecně závazné vyhlášky (OZV) a nařízení obce (NO)

Název Číslo Schválena Nabytí platnosti Nabytí účinnosti
OZV o místním poplatku z pobytu 3/2023 7.12.2023 1. 1.2024 1. 1.2024
OZV o místním poplatku ze psů 2/2023 7.12.2023 1. 1.2024 1. 1.2024
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1/2023 7.12.2023 1. 1.2024 1. 1.2024
OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 4/2021 21.12.2021 7. 1.2022 7. 1.2022
OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 3/2021 21.12.2021 7. 1.2022 7. 1.2022
OZV o místním poplatku ze vstupného 3/2020 17.12.2020 3. 1.2020 3. 1.2020
OZV o ochraně pořádku a dodržování nočního klidu v obci 2/2016 16.12.2016 1. 1.2017 1. 1.2017
OZV o zajištění ochrany životního prostředí v okolí vodní nádrže Letovice 1/2014 22. 5.2014 11. 6.2014 16. 6.2014
NO o vymezení úseků v zimě neudržovaných místních komunikací a chodníků 1/2009 11.12.2009 27.12.2009 27.12.2009
NO o zákazu spalování méně kvalitních paliv 2/2004 27. 2.2004 13. 3.2004 13. 3.2004

Archiv - zrušené OZV a NO (a platné vyhlášky, které pouze ruší jiné vyhlášky)