Vyhlášky a nařízení obce Lazinov

Platné obecně závazné vyhlášky (OZV), veřejné vyhlášky a nařízení obce (NO)

Název Číslo Schválena Nabytí platnosti Nabytí účinnosti
OZV o nakládání s odpady 1/2017 24. 3.2017 11. 4.2017 11. 4.2017
OZV o ochraně pořádku a dodržování nočního klidu v obci 2/2016 16.12.2016 1. 1.2017 1. 1.2017
Veřejná vyhláška - Změna č.1 Územního plánu Lazinov bez č./2016 16.12.2016 1. 1.2017 1. 1.2017
OZV o místních poplatcích 1/2016 11. 3.2016 26. 3.2016 26. 3.2016
Veřejná vyhláška - Územní plán Lazinov bez č./2014 15. 8.2014 30. 8.2014 3. 9.2014
OZV o zajištění ochrany životního prostředí v okolí vodní nádrže Letovice 1/2014 22. 5.2014 11. 6.2014 16. 6.2014
NO o vymezení úseků v zimě neudržovaných místních komunikací a chodníků 1/2009 11.12.2009 27.12.2009 27.12.2009
NO o zákazu spalování méně kvalitních paliv 2/2004 27. 2.2004 13. 3.2004 13. 3.2004

Archiv - zrušené OZV a NO (a platné vyhlášky, které pouze ruší jiné vyhlášky)