Vyhlášky a nařízení obce Lazinov - archiv

Zrušené OZV a NO (a platné vyhlášky, které pouze ruší jiné vyhlášky)

Název Číslo Schválena Nabyla platnost Nabyla účinnost Pozbyla platnost
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 2/2021 18.11.2021 1.1.2022 1.1.2022 6.1.2022
OZV o místním poplatku z pobytu 1/2021 11.3.2021 28.3.2021 28.3.2021 6.1.2022
OZV o místním poplatku z pobytu 4/2020 17.12.2020 3.1.2020 3.1.2020 27.3.2021
OZV o místním poplatku ze psů 2/2020 17.12.2020 3.1.2020 3.1.2020 31.12.2023
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1/2020 17.12.2020 3.1.2020 3.1.2020 31.12.2021
OZV o nakládání s odpady 1/2017 24.3.2017 11.4.2017 11.4.2017 6.1.2022
OZV o místních poplatcích 1/2016 11.3.2016 26.3.2016 26.3.2016 2.1.2021
OZV o místních poplatcích 2/2014 22.5.2014 11.6.2014 16.6.2014 26.3.2016
OZV o změně vyhlášky č. 2/2008 o ochraně pořádku a dodržování nočního klidu v obci 2/2012 14.12.2012 18.12.2012 18.12.2012 31.12.2016
OZV o místních poplatcích 1/2012 16.11.2012 4.12.2012 1.1.2013 10.6.2014
OZV o změně poplatků za odvoz komunálního odpadu 2/2009 11.12.2009 28.12.2009 1.1.2010 3.12.2012
OZV o ochraně pořádku a dodržování nočního klidu v obci 2/2008 19.9.2008 4.10.2008 7.10.2008 31.12.2016
OZV o zrušení vyhlášek 1/1994 a 1/1995 1/2008 13.6.2008 28.6.2008 1.7.2008 platí
OZV o zrušení vyhlášky 1/1998 1/2007 9.3.2007 27.3.2007 27.3.2007 platí
OZV o změně poplatků za odvoz komunálního odpadu 2/2006 15.12.2006 1.1.2007 1.1.2007 28.12.2009
OZV o změně územního plánu 1/2006 4.3.2006 27.3.2006 11.4.2006 30.8.2014
OZV o změně vyhlášky č.2/2004 1/2005 16.12.2005 1.1.2006 1.1.2006 4.12.2012
OZV o místním poplatku za provoz systému komunálního odpadu 2/2004 15.12.2004 1.1.2005 1.1.2005 4.12.2012
OZV o místních poplatcích 1/2004 15.12.2004 1.1.2005 1.1.2005 4.12.2012
OZV o místních poplatcích 2/2003 12.12.2003 27.12.2003 1.1.2004 1.1.2005
OZV o zákazu spalování méně kvalitních paliv 1/2003 12.8.2003 27.8.2003 27.8.2003 13.3.2004
OZV o odpadech 2/2001 21.12.2001 1.1.2002 1.1.2002 1.1.2005
OZV o místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů 1/2001 21.12.2001 1.1.2002 1.1.2002 1.1.2005
OZV návštěvní řád vodní nádrže 1/1998 13.5.1998 28.5.1998 15.6.1998 27.3.2007
OZV o místních poplatcích 2/1997 15.8.1997 1.9.1997 1.1.1998 1.1.2004
OZV o závazné části územního plánu obce 1/1997 30.7.1997 14.8.1997 14.8.1997 30.8.2014
OZV o použití koeficientu daně z nemovitosti 1/1995 16.6.1995 11.7.1995 1.1.1996 28.6.2008
OZV o použití koeficientu daně z nemovitosti 1/1994 28.1.1994 1.2.1994 31.1.1994 28.6.2008