OBEC LAZINOV

Archiv úřední desky - rok 2016

(jen dokumenty dle přílohy č. 2 k zákonu č. 499/2004 Sb. - zápisy ze zasedání zastupitelstva, rozpočet obce, ...)

Archivované dokumenty   datum vyvěšení
Zasedání zastupitelstva 2016/4 dne 16.12.2016 - zápis 21.12.2016
Návrh rozpočtu obce Lazinov na r. 2017 30.11.2016
Vyhlášení platnosti katastrálního operátu po
"digitalizaci katastru" v intravilánu k.ú. Lazinov
4.11.2016
Vyhlášení platnosti katastrálního operátu po
komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Lazinov
3.11.2016
Zasedání zastupitelstva 2016/03 dne 16.9.2016 - zápis 23.9.2016
Oznámení o dokončení digitalizace katastru
a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
30.8.2016
Zasedání zastupitelstva 2016/02 dne 24.6.2016 - zápis 1.7.2016
Zasedání zastupitelstva 2016/01 dne 10.3.2016 - zápis 11.3.2016
Závěrečný účet obce Lazinov za r. 2015 + přílohy:
- Příloha                                     
- Rozvaha                                   
- Výkaz zisků a ztrát                   
- Výkaz FIN 2-12 za 12/2015      
- Zpráva z auditu za rok 2015      
- Pohyb na majetkových účtech    


23.2.2016