Výsledky ankety o spokojenosti občanů 2009

    

Na začátku roku 2009 připravilo zastupitelstvo obce dotazník, ve kterém se mohli občané po dvou letech tohoto volebního období anonymně vyjádřit k několika základním otázkám spojeným s životem naší obce.

    Občané měli možnost kromě známky jako ve škole doplnit své hodnocení textem. Vyhodnocení tohoto dotazníku je nyní před Vámi. Komentáře občanů k jednotlivým otázkám jsou vypsány vždy u každé otázky, pokud je u otázky například 6 komentářů, znamená to, že celkem 6 občanů přidalo ke známce ještě i komentář. Pro každou otázku je v hodnocení uvedena i známka průměrná, tak jako to známe ze školy.

  

Celkový počet rozdaných dotazníků: 70, počet obdržených vyplněných dotazníků: 33 (48%)

 

1.  Práce zastupitelstva

     Známky: 1,1,1,1,1,1,2,1,2,1,1,2,2,1,1,1,1,1,1,2,1,2,2,1,1,1,2,2,1,1,1,1,1-

     Průměrná známka: 1,3

     Komentáře:

Paní Zobačová zn.5 – brzdí práci zastupitelstva, ohrožuje čerpání dotací ze státních a evropských fondů.

Neinvestovat do hráze v zátoce.

Neinvestovat do hráze na přehrazení zátoky a udělat centrální ČOV.

Vše jak má být, jen paní Zobačová zn. 5.

Vzájemná tolerance a pochopení mezi členy.

Prosím menší angažovanost pana Jirgla ml..

Rozdílnost názorů na nějaký záměr.

Málo veřejných schůzí.

Děkujeme zastupitelstvu, co za pouhé dva roky udělalo. Hübelovi

 

2.  Práce zaměstnankyně Obecního úřadu - Radky Košíkové

     Známky: 1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,x,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,

     Průměrná známka: 1,1

     Komentáře:

Není co zlepšit.

Iniciativní, šikovná.

U x nemůžeme posoudit.

Pochvala za práci s mladými.

3.  Úřední hodiny

     Známky: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1

     Průměrná známka: 1,0

 

4.  Údržba zeleně v obci

     Známky: 4,5,1,2,1,2,1,2,2,2,1,2,1,3,2,1,1,1,1,2,3,2,2,2,2,2,1,1,2,1,1,2,2,2 

     Průměrná známka: 1,8

     Komentáře:

Neseče se všude – jen někde.

Je třeba uklízet posečenou trávu z cest, kde zahnívá.

Dá se zlepšit. Ale prý je nový zahradník.

Neseče se všude.

5.  Zimní údržba cest

     Známky: 1,1,1,2,1,2,1,1,2,2,4,1,3,2,1,2,1,2,1,1,1,2,2,1,2,1-,2,1,1,3,1,1,2

     Průměrná známka: 1,6

     Komentáře:

Pozdní prohrnutí cest, sypání taktéž, špatná údržba obecních schodů.

Dobrá až na hlavní tah (kolem Štembery nahoru) je potřeba více sypat.

Špatné sypání v dědině, u Tihonů se to nedá sjet.

Myslím, že by se mělo prohrnovat hlavně v ranních hodinách.

Posyp cesty špatný.

6.  Sportovní a kulturní vyžití v obci

     Známky: 1,1,1,x,1,2,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,2,2,1,1,1,1,3,2,1,1,1,1,1

     Průměrná známka: 1,3

     Komentáře:

Ponechat hřiště, nedělat parkoviště.

Znečištěné hřiště a okolí – psí výkaly.

Poděkování loutkovému divadlu za obohacení kultury v obci.

Není co zlepšit.

7.  Obchod

     Známky: 1,1,3,2,2,3,3,4,4,3-,5,5,1,4,2,2,2,5,3,3,2,3,3,2,2,2,1,1,1,4,3,2,3

     Průměrná známka: 2,7

     Komentáře:

Nízký sortiment, ochota prodavačky zn. 1, znalosti profese zn. 2.

Nedostatek zboží.

Málo zboží, některé zboží bývá prošlé.

Výměna nájemce.

Nesrovnatelné s předchozím provozovatelem.

Nedostatečné zásobování.

Za minulého obchodu byl lepší výběr zboží.

Schází zboží.

Chybí zboží (teď došlo, teď prodáno…). Nyní nakupujeme minimálně, což nás mrzí.

Vůči ostatním obchodům v okolí jsou vysoké ceny zboží.

V porovnání s předchozím menší výběr, vysoké ceny.

8.  Hospoda

     Známky: 5,1,4,2,4,2,4,5,5,1,4,5,4,1,2,2,5,2,5,5,4+,4,4,4,4,2,5,4,3,2-,2,3,3

     Průměrná známka: 3,4

     Komentáře:

Neochota, neserióznost, špatné pivo, nevaří se.

Chování k hostům, případně otevírací dobu, více akcí.

Občasný úsměv by neškodil, což nepřispívá k příjemnému posezení.

Hospodský se tváří, jakoby ho hosté otravovali.

Image provozovatele, za rychlost obsluhy.

Zakouřeno.

Výměna nájemce.

Neochota hospodského.

Větší ochota, lepší pracovní doba.

Zvažte dodavatele piva a jeho výčep.

Nízká ochota hospodského, nedodržuje bod. Č. ,,10“.

Nevyhovující otevírací doba v letním období.

Obsluha by se mohla více usmívat.