Obecní knihovna

Poslední aktualizace: 8.10.2019

Adresa knihovny Obecní knihovna, Lazinov 121, PSČ 679 62
Zřizovatel knihovny Obec Lazinov
Knihovník / knihovnice Romana Stránská
Kontaktní údaje tel. 777 307 533,  mail:  romana@stransky.info  - můžete volat nebo psát, Romana se vám ozve
Co máme v knihovně Seznam knih v lazinovské knihovně
Provozní doba každé úterý od 16:30 do 17:30 hodin
Stručná historie Obecní knihovna v Lazinově byla zřízena 28.7.2002 v tehdy dokončené nové budově obecního úřadu v zátoce.
První knihovnicí byla paní Hana Holasová. V letech 2002 až 2006 byla knihovnicí paní Dáša Pětová.
V letech 2007 až 2018 byla knihovnicí paní Jana Švábová.
Od listopadu 2018 je knihovnicí paní Romana Stránská.
Služby knihovny půjčování knih, meziknihovní služby, informační služby
Poplatky roční poplatek ...  0 Kč
upomínka        ...50 Kč
Knihovní řád Knihovní řád
Zřizovací listina Zřizovací listina
Nové knihy, akce  
Další odkazy Městská knihovna Boskovice:   www.knihovnaboskovice.cz
Moravská zemská knihovna v Brně:   www.mzk.cz
Národní knihovna v Praze:   www.nkp.cz
dětské čtenářství:   www.celeceskoctedetem.cz