Lazinovský zpravodaj

Lazinovský zpravodaj vydávalo Sdružení občanů Vesnice Lazinov, Lazinov 107, 679 62 Křetín, IČ: 26538571

1/2009 , 2/2009 , 3/2009

1/2008 , 2/2008 , 3/2008 , 4-5/2008 , 6/2008

1/2007 , 2/2007 , 3/2007 , 4/2007 , 5/2007 , 6/2007

5/2006 , 6/2006

Ročník 2006, číslo 1    stránka 1    stránka 2     stránka 3   stránka 4

Ročník 2006, číslo 2     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4

Ročník 2006, číslo 3/4  stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4    stránka 5   stránka 6

 

Ročník 2005, číslo 1     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4    stránka 5   stránka 6

Ročník 2005, číslo 2     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4

Ročník 2005, číslo 3/4  stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4    stránka 5   stránka 6

Ročník 2005, číslo 5     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4

Ročník 2005, číslo 6     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4

 

Ročník 2004, číslo 1     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4

Ročník 2004, číslo 2     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4

Ročník 2004, číslo 3     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4    stránka 5   stránka 6

Ročník 2004, číslo 4     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4

Ročník 2004, číslo 5     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4

Ročník 2004, číslo 6     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4    stránka 5   stránka 6

 

Ročník 2003, číslo 1     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4    stránka 5   stránka 6    stránka 7    stránka 8

Ročník 2003, číslo 2     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4    stránka 5   stránka 6

Ročník 2003, číslo 3     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4

Ročník 2003, číslo 4     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4

Ročník 2003, číslo 5     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4    stránka 5   stránka 6

                                   stránka 7   stránka 8     stránka 9   stránka 10   stránka 11   stránka 12

Ročník 2003, číslo 6     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4    stránka 5   stránka 6

 

Ročník 2002, číslo 1-2  stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4

Ročník 2002, číslo 3     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4

Ročník 2002, číslo 4     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4    stránka 5   stránka 6

Ročník 2002, číslo 5     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4

Ročník 2002, číslo 6     stránka 1    stránka 2    stránka 3    stránka 4    stránka 5   stránka 6

Vydavatel:

Materiály pro zpravodaj zpracovala Zdenka Zobačová. Lazinovský zpravodaj vycházel 1x za dva měsíce.

Vydávalo Sdružení občanů Vesnice Lazinov, Lazinov 107, 679 62 Křetín, IČ: 26538571.
Příspěvky pro další číslo přijímá Zdenka Zobačová  tel.: 516 470 731, e-mail: zobacova@tiscali.cz

Tisk Občanské sdružení Vesnice Lazinov. Náklad 120 výtisků. Zdarma.

Evidenční číslo MK ČR E 13 551. Zvoničku na úvodní stránku namaloval Zdeněk Skácel.