Letecký pohled na Lazinov

Historie, přehrada, ...

znak obce Lazinov

Říčka Křetínka

Tok říčky Křetínky, na kterém bylo vybudováno vodní dílo Křetínka je dlouhý 29 km. Říčka Křetínka pramení v Třebovském mezihoří 150 m severně od obce Stašov. Dále říčka protéká sevřeným údolím podél komunikace směrem na Hamry. V místě napojení komunikace ze Stašova na komunikaci z Poličky se do Křetínky vlévá z pravé strany Bysterský potok. Dále protéká říčka obcí Svojanov, Dolní Lhotou, kde se do Křetínky vlévá z pravé strany Kavinský potok. (Kaviny - přírodní památka - hluboce zařezané údolí potoka s živými travertiny a se smrkovými porosty pralesního charakteru). Dalšími vesnicemi na toku Křetínky jsou Bohuňov, Hutě, Horní Poříčí, Křetín, kde se nachází počátek vzdutí vodní nádrže. Na pravé straně přehrady leží Vranová a na opačném břehu Lazinov. Tři kilometry pod hrází přehrady se Křetínka vlévá do Svitavy.

Z povodí říčky, které má rozlohu 129 km2, přitéká nad přehradní hrází do Křetínky celkem 26 pravostraných přítoků - z nichž je největší Rohozenský potok a Krvinský potok a 21 levostranných přítoků, z nichž je největší Rohozenský potok. Pod hrází má Křetínka ještě dva menší pravostranné přítoky. V povodí Křetínky se nachází mimo již zmíněné obce obec Bystré, Dolní Jedlová, Hartmanice, Hlásnice, Trpín, Kněževes, Jobova Lhota, Veselka, Vřesice, Starý Svojanov a Rohozná. V těchto obcích v povodí říčky Křetínky žije přibližně 5000 obyvatel (dle údajů z roku 2000). Z výrobních činností převažuje zemědělská výroba, zpracování dřeva a v obci Bystré také výroba obuvi.

Přehrada Křetínka

Údolní nádrž na říčce Křetínka byla vybudována v letech 1972 - 1976 a do plného provozu byla předána v roce 1978. Hlavním posláním tohoto vodního díla je vyrovnávání toku řeky Svitavy. Dále je přehrada využívána pro rekreaci, rybolov a vodní sporty. Na březích přehrady je zakázáno stanování, kempování a rozdělávání ohňů. Výjímka platí pouze pro rekreační zařízení Svitavice. Délka vodní nádrže je 4.7 km, největší šířka je 397 m (od mostu přes Bohuňovskou zátoku ke Svitavici), největší hloubka je 27 m a zatopená plocha je 105 ha.

Křetínská přehrada je dlouhodobě jedna z nejčistších rekreačně využívaných nádrží u nás.

Fotografie z výstavby přehrady:

 

 Hráz          Hráz          Vranovský most  

   

Pohled na starý Lazinov ( v popředí je mlýn )          Údolí ( v pozadí je pilíř věže hráze )          Vranovský most

  

Pohled od hráze směrem k Lazinovu          Nová silnice          Údolí