Komentář starosty obce Lazinov

ke studii a letáku manželů Zobačových 

Začátkem dubna 2007 vypracoval p. Zobač krátkou studii doplněnou fotografiemi, ve které nastínil svoji představu o řešení dopravy v obci, přemístění centra obce a zachování původního vzhledu obce.

Koncem dubna 2007 našli všichni obyvatelé Lazinova ve svých schránkách dvoustránkový leták od manželů Zobačových s informacemi o rozšíření místní komunikace v Lazinově. 

Upozorňuji čtenáře těchto dvou dokumentů, že dokumenty jsou individuálním názorem manželů Zobačových na úpravu komunikací v obci a řada názorů v nich je v rozporu s názory většiny členů zastupitelstva !

Za rozporné až nekorektní v těchto dokumentech považuji následující skutečnosti:

  1. Studie i leták ignorují fakt, že se celé zastupitelstvo na začátku března 2007 dohodlo na odložení diskuze o řešení povrchů komunikací, obrubníků, chodníků, opěrných zdí a zídek, zeleně, apod. až do doby, kdy bude zpracována odborná studie na toto téma a z ní vzniklé zadání komplexního projektu komunikací bude dáno k veřejné oponentuře.
    Také abychom letos neztratili čas a možnost vyčerpání letošní dotace z JmK, tak stavební řízení na rozšíření hlavní komunikace pokračuje, ale letos se budou realizovat pouze hrubé stavení práce a zpevnění svahu. Celkové řešení rozšíření se na základě veřejné oponentury zadání může změnit.
    S tímto postupem byli občané seznámeni na veřejném zasedání v březnu 2007. Přesto studie i leták, které byly vytvořeny až následně, stále „řeší“ povrchy, obrubníky, chodníky a zídky.

  2. Leták sice opisuje informace z technické zprávy ze starého i nového projektu, ale vynechává informace o tom, proč to je tak řešeno (např. proč je řešena i úprava točny nebo proč je rozšířena i dolní část komunikace u Holků).

  3. Studie i leták ignorují akutní problémy, které musí zastupitelstvo v souvislostí s úzkým průjezdním profilem hlavního sjezdu do obce řešit – nesjede sem větší typ hasičské cisterny a dolů odmítají sjíždět už i někteří dodavatelé potravin (nyní konkrétně mlékárna Trnávka).
    Tyto problémy by původní varianta rozšíření uspokojivě nevyřešila. Např. hasičské cisterny by v případě hašení požáru musely sjíždět pouze velmi opatrně a tím by se zpomalil celý zásah a výsledná škoda by byla mnohem vyšší.

  4. Studie odmítá respektovat realitu, že centrum obce už je víc jak 10 let dole v zátoce a těžko si lze představit, že by bylo přesunuto zpět ke staré hospodě. Navíc problémy s uvolněním staré hospody pro jiného majitele (a tím i případné lepší využití objektu) se určitě ještě dlouho potáhnou.

Myšlenku uchování pěkného rázu naší obce sdílíme v zastupitelstvu všichni, proto jsme p. Zobačové doporučili, aby svoji studii zaslali architektu Stehlíkovi jako inspiraci při zpracovávání zadané odborné studie.

Házení letáků do schránek byla metoda odboje v době totality. Teď se domnívám, že na uplatnění odlišných názorů máme korektní a demokratické postupy – volební program a volby, projednání na schůzkách zastupitelstva (kde jsme zatím byli schopni se dohodnout na rozumném kompromisu), podání připomínek v rámci plánované oponentury zadání, atd.


 

Studie p. Zobače je k nahlédnutí zde. 

V Lazinově 5.5.2007

Ing. Pavel Novotný

starosta obce Lazinov