Architektonická studie veřejných prostor a komunikací obce Lazinov

AUTOR: AAM - ATELIER ARCHITEKTURY MĚSTA, PROF. ING. ARCH. MILAN STEHLÍK, ING. ARCH. ALENA STEHLÍKOVÁ

Materiálové řešení zpevněných ploch, komunikací a zídek, mobiliář, uzlové body

1 - Úvod 2 - Krajina - Morfologie, Křetínka 3 - Krajina - Cesta, Osídlení
4 - Krajina - Stavba přehrady 5 - Krajina - Domkáři, Statky 6 - Krajina - Vojenské mapování 7 - Krajina - Mullerovo mapování
8 - Krajina - Mapa před a po zatopení 9 - Kkrajina - Letecké foto, Parcelace 10 - Statky a polnosti 11 - Typy zástavby
12 - Nová zástavba 13 - Kompozice zástavby 14 - Typologie cest
15 - Kotlina jako střed obce 16 - Uzlové body 17 - Krajinný ráz 18 - Sítě
19 - Kanalizace 20 - Plyn 21 - Voda 22 - Elektro
23 - Komunikace a veřejné prostory 24 - Komplexní návrh 25 - Nový Lazinov
26 - Nový Lazinov 27 - Nový Lazinov 28 - Starý Lazinov 29 - Starý Lazinov
30 - Starý Lazinov 31 - Lazinovská zátoka 32 - Lazinovská zátoka 33 - Lazinovská zátoka
34 - Vjezd do obce a točna 35 - Vjezd do obce a točna 36 - Komplexní návrh
37 - Komplexní návrh 38 - Struktura cest 39 - Komplexní návrh 40 - Komplexní návrh
41 - Návrh - vizualizace 42 - Návrh - vizualizace 43 - Návrh - vizualizace 44 - Návrh - vizualizace
45 - Doporučené materiálové řešení 46 - Doporučené materiálové řešení 47 - Doporučené materiálové řešení
48 - Doporučené materiálové řešení 49 - Doporučené profily komunikací 50 - Doporučené profily komunikací 51 - Doporučené profily komunikací

 

Citace z dokumentu: "Studie by měla být libretem pro práci zastupitelů obce

v této oblasti jejich činnosti a nástinem řešení jednotlivých částí problematiky řešené ve studii."