Poskytování informací

podle zákona č. 106/1999 Sb. osvobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Povinně zveřejňované údaje o obci:  viz stránka "Obecní úřad"

Sazebník úhrad Obecního úřadu Lazinov za poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok:  2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018