Výsledky ankety o spokojenosti občanů 2011

 

    Na konci roku 2011 připravilo zastupitelstvo obce opět dotazník, ve kterém se mohli občané po prvním roce volebního období 2010-2014 anonymně vyjádřit k několika základním otázkám spojeným s životem naší obce. Dotazník je k nahlédnutí zde.

 

Celkový počet rozdaných dotazníků: 66, počet obdržených vyplněných dotazníků: 12 (=18%).

Zde je vyhodnocení tohoto dotazníku: známky (jako ve škole), průměrná známka a případné komentáře občanů k příslušné otázce:

 

1.    Práce zastupitelstva

2, 3, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1                         průměrná známka: 1,5

 

2.    Práce zaměstnankyně Obecního úřadu (Radky Košíkové)

2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1*                        průměrná známka: 1,4

 

3.    Úřední hodiny

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 2                         průměrná známka: 1,3

 

4.    Údržba zeleně v obci

1, 3, 1, 4, 1-, 4, 4, 1, 3, 2, 2, 1                        průměrná známka: 2,3

Komentáře:

Někde sečeno často, jinde nedostatečně.

Sekat všechny obecní pozemky.

 

5.    Zimní údržba cest

2, 2, 2, 5, 1, -, 1, 2, 2, 3, 3, 1                          průměrná známka: 2,3

Komentáře:

Sypat, kdy se má, prohrnovat, když chumelí.

 

6.    Řešení odpadů, sběrný dvůr

1/2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1                      průměrná známka: 1,4

 

7.    Řešení odpadních vod, kanalizační řád, ,,kuchařka“

-, -, 1-, 2, 2-, 1, 1, 1, 2, -, 2, 1                          průměrná známka: 1,5

 

8.    Sportovní a kulturní vyžití v obci

1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1*                        průměrná známka: 1,4

Komentáře:

Dětský den 1*.

 

9.    Knihovna, hlášení

1/2, 2, 2, 4, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1                      průměrná známka: 1,7

Komentáře:

Hlášení je příliš dlouhé.

 

10. Obchod

3, 2, 2, 5, 1, 1, 1, 4, 3, 2, 3, 2                         průměrná známka: 2,4

Komentáře:

Více zboží.

 

11. Hospoda (Petr Košík)

2/3, 2, 2-, 5, 1, 1, 1, 3, 2/3, 2, 2, 1                  průměrná známka: 2,1