Letecký pohled na Lazinov

Historie, ...

Lazinovský znak

 

Lazinovští hasiči

 

     Dobrovolné hasiče založili v Lazinově prvního února roku 1902 pokrokoví občané, kteří tím chtěli předcházet ničivým
     požárům. Do této doby nejsou žádné dochované zápisy, které by potvrdily požární zabezpečení obce a v případě požárů
     nebo živelných pohrom byli obyvatelé odkázáni na sebe bez jakékoliv společné organizace. Šestadvacet činných členů
     bylo vybaveno přilbami, plátěnými obleky, žebříky, hadicemi a starší ruční stříkačkou. I když o činnosti nejsou vedené
     žádné písemné záznamy, pamětníci tvrdí, že lazinovští hasiči byli velmi aktivní a účastnili se všech veřejných vystoupení i
     zásahů při požárech v okolí. V současné době se o bezpečnost obce stará na dvaadvacet dobrovolných hasičů.

    V roce 2002 hasiči oslavili sté výročí svého založení veřejným vystoupením, při kterém se však nepodařilo nastartovat
     stříkačku. Naštěstí místním ochotně vypomohl s hašením ohně sbor z nedalekého Křetína.

Společné foto Sboru dobrovolných hasičů Lazinov z roku 1928

SDH Lazinov - r. 1928

Marek František, Štěpánek František, Tihon Antonín, Brablec František, Přichystal Ludvík, Svojanovský Josef

Tihon Augustin, Švancara František, Neubauer Gustav, Pásek Josef, Konůpka František

Kudýnková Vlasta, Lepka Adolf, Švancara Josef, Brablecová J., K....    , Němec Alois, Brablec Josef

Dokoupil Bedřich, Lufr K., Holek František, Hynek Josef, Niederle Václav, Šustr L., Micková L.

Trmač Antonín, Neubauer Josef

Prosíme pamětníky o doplnění neúplných a opravu špatně uvedených jmen.